Projekční činnost

  • STUDIE STAVBY (návrh dispozičního řešení stavby, návrh vnějšího vzhledu, vizualizace, 3D průchozí model)
  • DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ NEBO ÚZEMNÍ SOUHLAS
  • DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NEBO OHLÁŠENÍ STAVBY
  • ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (včetně všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí technické a dopravní infrastruktury.)
  • DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
  • ÚZEMNÍ STUDIE
person Ing. arch Radim Kounek
phone +420 774 846 019
local_post_office r.kounek@email.cz

IČ: 12345678

Mlýnská 272
​691 23 - Pohořelice